Kurzy

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZECH STUDIA FARHA


1) ROZDĚLENÍ SEMESTRU
Za jeden rok jsou celkem tři semestry

LEDEN - BŘEZEN
DUBEN - ČERVEN
ZÁŘÍ - PROSINEC
Kaµdý semestr má individuální počet hodin, který se vždy dozvíte před začátkem kurzů. Počet hodin za semestr si určuje každá z lektorek sama.

2) CENA KURZOVNÉHO
Cena 1 lekce (90 minut) při zaplacení kurzovného předem na celý semestr 130Kč
Cena 1 lekce (60 minut) při zaplacení kurzovného předem na celý semestr 110Kč
Cena 1 lekce při nepravidelných návštěvách hodin a platbě na hodině 170Kč/90min, 135Kč/60min
Příležitostně lze navštěvovat pouze kurzy, jejichž kapacita není zaplněna.
Cena 1 lekce (90 minut) u soukromé hodiny 300,- Kč + náklady

3) STUPNě POKROčILOSTÍ:
ZAčÁTEčNICE I
ZAčÁTEčNICE II
MÍRNě POKROčILÉ - MP
STřEDNě POKROčILÉ - SP
POKROčILÉ - P


4) ROZVRH
Kurzy se řídí rozvrhem vypsaným na internetových stránkách a ve studu FARHA
Rozvrh muµe být během semestru aktualizován.

5) ZMEŠKANÉ HODINY
Zmeškanou hodinu je moµné si nahradit v jiném kurzu odpovídající pokročilosti u kterékoli lektorky nebo např. i v jiném městě, kde má studio FARHA vyučovací hodiny.
Nahrazování musí proběhnout v rámci semestru, v kterém došlo k zameškání.
Nahrazování hodin nejde převádět do dalších semestru

6) OCHRANA MAJETKU ÚČASTNÍKU KURZU:
Účastnící by neměli přinášet s sebou na hodiny cenné věci ani větší obnosy peněz. Pokud se tak stane,odložte vše cenné v sále. Za věci odloµené v šatně neručíme.

7) STORNO PODMÍNKY:
Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na navrácení kurzovného při překáµkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraoují v řádné docházce. O vrácení kurzovného je možno požádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění (více než 6 týdnu) nebo v případě vážného úrazu. Storno poplatek pak činní 50% z ceny hodin, které ještě neproběhly. V případě jiných duvodu si vyřizuje storno podmínky každá z lektorek individuálně.

ROZVRH KURZU leden až březen 2018

české Budějovice, Rudolfovská 1

Pondělí 16:45 - 18:00 Warda SP
Raks sharki – technika a choreografie
18:00 - 19:30 Warda ZAČÁTEČNICE, MP
MP a věčné  začátečnice  - technika orient. tance, gypsy rumba – choreo
19:45 - 20:45 Warda ZAČÁTEČNICE
Technika orientálního tance
Úterý   9:15 - 10:45 Warda SP, P
Technika a choreo Golden era
17:00 - 18:00 Warda MP
MP a věčné  začátečnice
18:00 - 19:30 Warda

P
Flamenco

19:45 - 20:45 Warda ZAČÁTEČNICE
Technika orientálního tance
Středa 10:00 - 11:30 Warda Fitness belly dance
17:00 - 18:00 Zerira ZAČÁTEČNICE
Technika orientálního tance
18:00 - 19:30 Zerira P
Bollywood
19:30 - 21:00 Zerira P
Opakování, procvičování
Čtvrtek 19:45 - 20:45 Warda ZAČÁTEČNICE
Technika orientálního tance

český Krumlov

 

vyučuje Aysha
Špičák, třída Míru 144

Pondělí 17:15 - 18:15 ZAČÁTEČNICE , MP
Prvky a kombibace orientálního tance
18:15 - 20:15 P - skupina
Křídla a hedvábné vějíře, arabské flamenco
Úterý 17:30 - 18:30 ZAČÁTEČNICE
Technika orientálního tance
18:30 - 20:00 SP,P
Golden era, Indian fusion
Středa 16:45 - 17:45 Yoga
18.00 – 19.00 Yoga
čtvrtek 17:30 - 18:30 Tai-Chi Začátečníci
18:30- 20:00 Tai-Chi Pokročilí

Přihlášky a informace: Aysha, tel. 777 153 304


Písek

vyučuje Warda
DDM Svantlova 2394


Neděle 14:15 - 16:45
od 8. ledna
MP
Charleston fusion

Velešín

Zerira
    POKROČILÉ